PBMITT

PERLEMBAGAAN
PERSATUAN BEKAS MAHASISWA ISLAM TIMUR TENGAH

Undang-undang ini disahkan oleh Pejabat Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 29 Mei 1969

Persatuan ini dinamakan ‘Persatuan Bekas Mahasiswa Timur Tengah’ (yang dimaksudkan dengan Timur Tengah ialah Morocco, Algeria, Tunisia, Republik Arab Bersatu, Turki, Iran, Ira, Syria, Saudi Arabia dan Kuwait). Atau ringkasnya P.B.M.I.T.T., dan dalam bahasa Arab Jam’iyah Krirriji Jame’at al-Sharaq al-Ausat atau dalam bahasa Inggeris The Middle Eastern Graduates Association yang kemudian daripada ini disebut ‘Persatuan’.

Ibu Pejabat Persatuan ini adalah bertempat di Kuala Lumpur atau di mana-mana tempat yang diputuskan oleh Mesyuarat Perwakilan.

Lencana dan Lambang Persatuan ini ialah rajah persegi yang mengandungi bulan sabit, tapak rajah berwarna putih, di tengah-tengah ada dua jalur yang di atas berwarna hijau dan yang di bawah berwarna hitam, di tengah-tengah dua jalur terdapat bulan sabit berwarna kuning, dan di hujung bulan sabit itu terletak sebuah bintang berwarna kuning juga.

 1. Menyatukan seluruh bekas mahasiswa Malaysia dari Timur Tengah.
 2. Mempertahan, mengembang dan menyiarkan ajaran-ajaran Islam.
 3. Memelihara dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggota.
 4. Mengadakan usaha-usaha kebajikan untuk membantu dan menolong anggota.
 5. Memelihara dan memajukan bahasa dan pengajaran al-Quran al-Karim.
 6. Berusaha meninggikan taraf ekonomi anggota.
 7. Menumpukan kegiatan dalam bidang kebajikan umum.
 8. Bekerjasama dengan mana-mana pertubuhan yang tidak berlawanan dengan dasar-dasar Persatuan ini untuk mencari kepentingan bersama.
 9. Dalam hal ehwal ugama, Persatuan ini tidak boleh bertindak bertentangan dengan Pejabat-pejabat Ugama Islam.

Anggota terdiri daripada:

 1. Anggota Biasa (bekas mahasiswa Malaysia dari Timur Tengah).
  1. Anggota Terus – anggota biasa yang tinggal di negeri Selangor dan tidak berdaftar sebagai anggota cawangan Selangor, atau mereka yang tinggal dalam negeri yang mempunyai cawangan).
  2. Anggota Cawangan ialah anggota yang berdaftar di cawangan di mana ia tinggal.
 2. Anggota Bersekutu ialah bekas pelajar-pelajar Islam yang bukan dari Timur Tengah.
 3. Anggota Bergabung – ialah pertubuhan-pertubuhan bekas pelajar-pelajar Islam yang bukan dari Timur Tengah.
 4. Anggota Kehormat – ialah orang yang memberi jasa bakti yang cemerlang kepada persatuan.

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian

– HARAP MAAF –

Masih dalam proses pengemaskinian