Penafian
 
Setiap maklumat yang terkandung di laman web ini adalah disediakan sebagai khidmat awam dengan persefahaman bahawa PBMITT tidak menjamin, sama ada melalui penjelasan atau tersirat, berkenaan ketepatan, kesempurnaan, reliabiliti dan kesesuaian maklumat. Pihak persatuan ini berhak membuat perubahan tanpa sebarang notis. Maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa oleh persatuan dan pihak persatuan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak persatuan juga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini. Organisasi atau mana-mana pihak ketiga yang dirujuk dalam laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen atau organisasi atau pihak ketiga yang disyorkan oleh persatuan. Sesetengah maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan persatuan tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan, kesempurnaan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus. Walau bagaimana pun, pihak PBMITT tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus.